19 Aug 2022

Bidang PDN - Seksi Promosi dan Kerjasama


17 Feb 2020, 16:31 Administrator Dibaca : 2,508


TUGAS POKOK :

melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam negeri, aspek promosi dan kerjasama, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi promosi dan kerjasama.

FUNGSI :

a.     pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis promosi dan kerjasama perdagangan dalam negeri;

b.     pelaksanaan  pengelolaan dan pengembangan promosi dan kerjasama;

c.     pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan

d.     pelaksanaan  fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

RINCIAN TUGAS :

 1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Promosi dan Kerjasama;
 2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis promosi dan kerjasama;
 3. melaksanakan   pengelolaan data promosi dan kerjasama perdagangan dalam negeri;
 4. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek promosi dan kerjasama dalam negeri;
 5. melaksanakan penyusunan bahan  promosi dalam negeri;
 6. melaksanakan penyusunan bahan  kerjasama dalam negeri;
 7. melaksanakan fasilitasi promosi melalui pameran dan misi dagang dalam negeri;
 8. melaksanakan fasilitasi kerjasama perdagangan dalam negeri;
 9. melaksanakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 10. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
 11. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Promosi dan Kerjasama;
 12. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan  Seksi Promosi dan Kerjasama; dan
 14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.